Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal - Utbildning online

Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal - Utbildning online

Vård och omsorg | 58 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig effektiva metoder för stresshantering i vardagen som vårdpersonal. Vi erbjuder en online utbildning med certifikat. Börja din resa mot en mer balanserad arbetsdag idag!

Att arbeta inom vård och omsorg kan vara stressande. Hög arbetsbelastning är inte den enda utmaningen. Ofta arbetar vi inom vård och omsorg för att vi vill hjälpa människor och där kan otillräcklighet, brist på möjligheter att påverka andra vårdinstanser och personligt engagemang skapa extra mycket stress.

Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal är en utbildning som är framtagen för att möta de lite speciella situationer som du som arbetar inom vård, omsorg och assistans ofta utsätts för. Utbildningen hjälper dig att identifiera och hantera stress, både hos dig själv och andra, innan det utvecklas till utmattningssyndrom. Du får även förståelse för hur det sympatiska respektive parasympatiska nervsystemet påverkas av långvarig stress.

Relevanta nyckelord: Stresshantering, Utmattningssyndrom, Vårdarbete, Arbetsrelaterad stress, Återhämtning, Stresshanteringsverktyg, Stressfaktorer, Kognitiv beteendeterapi

Uppdaterad/Granskad: 2022-09-20

Innehåll

  • Identifiera stress och varningssignaler
  • Stressens påverkan
  • Sympatiska och parasympatiska nervsystemet
  • Yttre och inre stressfaktorer
  • Utmattningssyndrom och andra negativa effekter
  • Stresshantering och förebyggande åtgärder

Delmoment

0. Introduktion till kursen Stresshantering för vårdpersonal

Utbildare Simon Körösi presenterar kursens innehåll, upplägg och bakgrund.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

1. Vad är stress?Prova!

I delmomentet förklarar Simon hur stress påverkar nervsystemet.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

2. Varför blir man stressad?

I delmomentet förklarar Simon vilka yttre och inre faktorer som gör att stress uppstår.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

3. Vad kan stress leda till?

I delmomentet förklarar Simon vilka negativa effekter stress kan medföra och hur utmattningssyndrom uppstår.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

4. Varningssignaler

I delmomentet förklarar Simon hur du identifierar varningssignaler.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

5. Att undvika och hantera stress

I delmomentet går Simon igenom stresshantering.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

6. Praktiska råd del 1

I delmomentet delar Simon med sig av praktiska råd för att hantera stress.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

7. Praktiska råd del 2

I delmomentet delar Simon med sig av ytterligare råd.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Simon kursen.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal 314 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt