Träning och rörelse för seniorer - Utbildning online

Träning och rörelse för seniorer - Utbildning online

Vård och omsorg | Äldreomsorg | 46 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om träning och rörelse för seniorer och deras hälsofördelar. Kom igång med utbildning online för att lära dig mer om hur du som senior kan bibehålla din hälsa och styrka genom rörelse och träning.

I utbildningen får du som arbetar inom äldreomsorgen lära dig hur du förbättrar hälsan hos dina vårdtagare genom rörelse och träning anpassad för målgruppen. Styrketräning stärker balansen och medför goda effekter på muskelmassa och kondition samt minskar risken för depression, minnessjukdomar och andra sjukdomstillstånd.

Relevanta nyckelord: Träning, Seniorer, Hälsa och träning, Rörelse, Balans och stabilitet, Styrketräning, Konditionsträning, Träningsglädje

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Varför är fysisk aktivitet viktigt?
  • Hur träningen för 90+ i Nacka började
  • Hur fungerar träning?
  • Träning som förebygger och behandlar sjukdomstillstånd
  • Risker med träning
  • Sjukdomstillstånd när träning inte är lämplig
  • Bra övningar för äldre
  • Cirkelträning med olika stationer
  • Gymträning med maskiner
  • Boll- och balansträning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Träning och rörelse för seniorer

Utbildare Daniel Hansson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

1. Varför är fysisk aktivitet viktigt?

I delmomentet förklarar Daniel varför fysisk aktivitet är viktigt.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

2. Nacka 90+ är ett gott exempelProva!

I delmomentet berättar Daniel om hur 90+-träningen i Nacka började.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

3. Hur fungerar träning?

I delmomentet går Daniel in på hur träning fungerar.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

4. Risker med träning

I delmomentet tar Daniel upp hur träning kan förebygga eller behandla olika sjukdomstillstånd. Han berör även risker vid träning och vid vilka sjukdomstillstånd som det inte är lämpligt att träna.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

5. Bra övningar för äldre

I delmomentet ger Daniel exempel på övningar som kan vara bra för äldre.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

6. Cirkelträning

I delmomentet visar Daniel olika stationer med träningar.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

7. Gymträning med maskiner

I delmomentet visar Daniel hur gymträning med maskiner kan gå till.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

8. Boll- och balansträning

I det avslutande delmomentet visar Daniel boll- och balansträning.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Träning och rörelse för seniorer och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Träning och rörelse för seniorer måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Träning och rörelse för seniorer 740 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt