Tvärfunktionella förbättringsteam

Tvärfunktionella förbättringsteam

Tvärfunktionella förbättringsteam

LEAN och förbättringsarbete | Medarbetarskap | 2 timmar och 1 minut

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Genom utbildningen Tvärfunktionella förbättringsteam får du lära dig hur du kan få teammedlemmar med olika kompetenser att uträtta stordåd tillsammans. Utbildningen berör allt ifrån syfte, roller och styrning till en fungerande strukturerad arbetsgång och planering.

Innehåll

  • Kaizen-filosofin
  • Roller
  • Förutsättningar
  • Arbetsgång
  • Planering
  • Överlämnande

Delmoment

0. Introduktion till kursen Tvärfunktionella förbättringsteam

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

1. Skillnaden mellan olika förbättringsteam

I delmomentet klargör Ronny skillnaden mellan olika förbättringsteam.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

2. Argument för tvärfunktionella förbättringsteam

I delmomentet lägger Ronny fram argument för att arbeta med tvärfunktionella förbättringsteam.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

3. Minskat investeringsbehov

I delmomentet förklarar Ronny hur du kan utreda de verkliga problemen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

4. Ständiga förbättringar

I delmomentet tar Ronny upp tre olika scenarion för hur företag kan välja att hantera problem.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

5. Kaizen

I delmomentet förklarar Ronny begreppet Kaizen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

6. Olika förluststyper

I delmomentet ger Ronny exempel på förluster.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

7. Olika fokus

I delmomentet tar Ronny upp olika fokus som du kan välja när du påbörjar ett förbättringsarbete.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

8. RollerProva!

I delmomentet går Ronny igenom de olika rollerna i teamet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

9. Kravbild

I delmomentet tar Ronny upp de faktorer som är viktiga i teamet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

10. Arbetsgång steg 1

I delmomentet går Ronny igenom det första steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

11. Arbetsgång steg 2

I delmomentet går Ronny igenom det andra steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

12. Insats-nytta-matris

I delmomentet visar Ronny insats-nytta-matrisen som är användbar vid prioritering.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

13. Arbetsgång steg 3

I delmomentet går Ronny igenom det tredje steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

14. Arbetsgång steg 3-1

I delmomentet fortsätter Ronny att gå igenom det tredje steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

15. Arbetsgång steg 4

I delmomentet går Ronny igenom det fjärde steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

16. Arbetsgång steg 5

I delmomentet går Ronny igenom det femte steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

17. Arbetsgång steg 6

I delmomentet går Ronny igenom det sjätte steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

18. Arbetsgång steg 7

I delmomentet går Ronny igenom det sjunde steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

19. Övertagande

I delmomentet går Ronny igenom övertagandeprotokoll.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

20. Planering

I delmomentet delar Ronny med sig av tips kring hur förbättringsarbetet kan planeras. Under extramaterialet finner du mallen som utbildaren hänvisar till.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

21. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under extramaterialet finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 121 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Tvärfunktionella förbättringsteam och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Tvärfunktionella förbättringsteam måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Tvärfunktionella förbättringsteam 559 1 1300.0 Lägg i varukorg

Kontakt