Tvärfunktionella förbättringsteam - Utbildning online

Tvärfunktionella förbättringsteam - Utbildning online

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 2 timmar och 1 minut

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om hur du kan skapa och leda ett tvärfunktionellt förbättringsteam för att öka effektiviteten och förbättra kvaliteten på ditt arbete. Börja din utbildning online idag.

Genom utbildningen Tvärfunktionella förbättringsteam får du lära dig hur du kan få teammedlemmar med olika kompetenser att uträtta stordåd tillsammans. Utbildningen berör allt ifrån syfte, roller och styrning till en fungerande strukturerad arbetsgång och planering.

Relevanta nyckelord: Förbättringsarbete, Tvärfunktionella team, Processutveckling, Lean, Kvalitetsarbete, Resultat, Samarbete, Feedback

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Kaizen-filosofin
  • Roller
  • Förutsättningar
  • Arbetsgång
  • Planering
  • Överlämnande

Delmoment

0. Introduktion till kursen Tvärfunktionella förbättringsteam

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

1. Skillnaden mellan olika förbättringsteam

I delmomentet klargör Ronny skillnaden mellan olika förbättringsteam.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

2. Argument för tvärfunktionella förbättringsteam

I delmomentet lägger Ronny fram argument för att arbeta med tvärfunktionella förbättringsteam.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

3. Minskat investeringsbehov

I delmomentet förklarar Ronny hur du kan utreda de verkliga problemen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

4. Ständiga förbättringar

I delmomentet tar Ronny upp tre olika scenarion för hur företag kan välja att hantera problem.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

5. Kaizen

I delmomentet förklarar Ronny begreppet Kaizen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

6. Olika förluststyper

I delmomentet ger Ronny exempel på förluster.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

7. Olika fokus

I delmomentet tar Ronny upp olika fokus som du kan välja när du påbörjar ett förbättringsarbete.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

8. RollerProva!

I delmomentet går Ronny igenom de olika rollerna i teamet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

9. Kravbild

I delmomentet tar Ronny upp de faktorer som är viktiga i teamet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

10. Arbetsgång steg 1

I delmomentet går Ronny igenom det första steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

11. Arbetsgång steg 2

I delmomentet går Ronny igenom det andra steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

12. Insats-nytta-matris

I delmomentet visar Ronny insats-nytta-matrisen som är användbar vid prioritering.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

13. Arbetsgång steg 3

I delmomentet går Ronny igenom det tredje steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

14. Arbetsgång steg 3-1

I delmomentet fortsätter Ronny att gå igenom det tredje steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

15. Arbetsgång steg 4

I delmomentet går Ronny igenom det fjärde steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

16. Arbetsgång steg 5

I delmomentet går Ronny igenom det femte steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

17. Arbetsgång steg 6

I delmomentet går Ronny igenom det sjätte steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

18. Arbetsgång steg 7

I delmomentet går Ronny igenom det sjunde steget i arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

19. Övertagande

I delmomentet går Ronny igenom övertagandeprotokoll.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

20. Planering

I delmomentet delar Ronny med sig av tips kring hur förbättringsarbetet kan planeras. Under extramaterialet finner du mallen som utbildaren hänvisar till.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

21. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under extramaterialet finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 1 minut)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Tvärfunktionella förbättringsteam och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Tvärfunktionella förbättringsteam måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Tvärfunktionella förbättringsteam 559 1 2370 Lägg i varukorg

Kontakt