Undervisning och inlärning utifrån hjärnan - Utbildning online

Undervisning och inlärning utifrån hjärnan - Utbildning online

Skola och pedagogik | 58 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om hur hjärnan påverkar inlärningen och hur du kan använda detta för att utveckla din undervisning. Lär dig om hur du kan förbättra din inlärning - kom igång med utbildning online idag.

Den här utbildningen riktar sig till skolpersonal som vill fördjupa sin förståelse kring undervisning, inlärning och hur hjärnan tar in och bearbetar information. I utbildningen förklaras hur intryck konkurrerar, sorteras, uppmärksammas och ombildas till långtidsminnen, hur lärare kan arbeta för att förstärka intryck och budskap i undervisningen, hur olika signalsubstanser påverkar eleverna och hur dessa kan stimuleras för att öka inlärningen samt hur lärare kan gå tillväga för att motivera tänkande och använda elevernas energi optimalt genom insikter om manuell och automatiserad hantering i hjärnan.

Relevanta nyckelord: Kognitiv neurovetenskap, Neurodidaktik, Hjärnbaserad pedagogik, Inlärningsprocesser, Minnesfunktioner, Individuella inlärningsstilar, Lärandemiljö, Bedömning av inlärning

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Att nå ut och beröra andra människor
 • Hur du påverkar med din undervisning
 • Intryck, uppmärksamhet och långtidsminnen
 • Att presentera information som eleverna minns
 • Att ta in och bearbeta information
 • Manuell och automatiserad hantering i hjärnan
 • Signalsubstansers påverkan och hur dopamin kan stimuleras
 • Vad händer när hjärnan försöker läsa och lyssna samtidigt?
 • Att förstärka intryck och budskap
 • Faktorer för att motivera tänkande
 • Att variera undervisningen för att använda elevernas energi optimalt

Delmoment

0. Introduktion till kursen Undervisning och inlärning utifrån hjärnan

Utbildare Anna Tebelius Bodin presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

1. Berättelsens påverkanProva!

I delmomentet förklarar Anna vad som händer i hjärnan när du tar del av en berättelse.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

2. Bearbetning av information del 1

I delmomentet går Anna igenom skillnader mellan hur främre och bakre delen av hjärnan arbetar.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

3. Bearbetning av information del 2

I delmomentet förklarar Anna hur intryck förflyttas mellan hjärnans olika delar.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

4. Presentera information del 1

I delmomentet berör Anna hur människor fungerar när de hör och läser någonting samtidigt.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

5. Presentera information del 2

I delmomentet visar Anna hur du med enkla medel kan förstärka ditt budskap.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

6. Motivera att tänka

I delmomentet lyfter Anna fram hur du skapar motivation att tänka.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

7. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Undervisning och inlärning utifrån hjärnan och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Undervisning och inlärning utifrån hjärnan måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Undervisning och inlärning utifrån hjärnan 620 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt