Uppkopplad eller avkopplad inom vården - Utbildning online

Uppkopplad eller avkopplad inom vården - Utbildning online

Vård och omsorg | 35 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Jämför fördelarna och nackdelarna med att vara uppkopplad eller avkopplad inom vården. Lär dig om de olika tillvägagångssätten och vilken som passar bäst för dig. Börja din utbildning online idag.

Utbildningen Uppkopplad eller avkopplad inom vården berör utvecklingen av den digitala världen, den svåra gränsdragningen mellan arbetsliv- och privatliv och vad den upplevda tidsbristen i vardagen egentligen bottnar i. Genom utbildningen får du konkreta tips och övningar för att bli mer avkopplad och härvarande i dina relationer, både på arbetet och fritiden.

I utbildningen finns exempel från vården utifrån utbildarens erfarenheter som undersköterska och sjuksköterska. Innehållet passar även för verksamma inom andra branscher.

Relevanta nyckelord: Digital vård, Virtuell vård, Personcentrerad vård, Patientupplevelse, E-hälsa, Telemedicin, Användarvänlighet, Säkerhet

Publicerad: 2018-09-05

Innehåll

  • Den digitala utvecklingens för- och nackdelar
  • Varför lider vi av tidsbrist?
  • Hjärnans funktioner
  • Planering och prioritering
  • Människor och apor - sociala likheter
  • Hur skapas en arbetsplatskultur?
  • Bemötande och bekräftelse
  • Att skilja mellan jobb och privatliv
  • Aktivt lyssnande och att vara härvarande
  • Råd och övningar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Uppkopplad eller avkopplad inom vården

Utbildare Micke Darmell presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

1. TidsbristProva!

I delmomentet tar Micke upp tidsbrist och återhämtning samt förklarar skillnaden mellan de olika delarna i hjärnan.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

2. Tips och råd om tidsbrist

I delmomentet delar Micke med sig av tips och råd.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

3. Vi är apor

I delmomentet förklarar Micke hur lika människor och apor agerar i grupp.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

4. Tips och råd om spelregler

I delmomentet delar Micke med sig av tips och råd.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

5. Bemötande

I delmomentet berör Micke bemötande.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

6. Tips och råd om bemötande

I delmomentet delar Micke med sig av tips och råd.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

7. Privatlivet

I delmomentet går Micke in på hur vi hanterar digitaliseringen i privatlivet.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

8. Tips och råd om privatlivet

I det avslutande delmomentet delar utbildaren med sig av tips och råd samt summerar kursen.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Uppkopplad eller avkopplad inom vården och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Uppkopplad eller avkopplad inom vården måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Uppkopplad eller avkopplad inom vården 674 1 1830 Lägg i varukorg

Kontakt