Utdelning i fåmansaktiebolag - Förenklingsregeln - Utbildning online

Utdelning i fåmansaktiebolag - Förenklingsregeln - Utbildning online

Ekonomi | 14 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om förenklingsregeln för utdelning i fåmansaktiebolag. Få en bättre förståelse för vilka regler som gäller och hur du kan utnyttja förenklingsregeln. Börja din utbildning online idag.

Utbildningen riktar sig till dig som driver ett aktiebolag och är ensam anställd i företaget. I utbildningen får du lära dig om förenklingsregeln för aktieutdelning.

Relevanta nyckelord: Förmånsbeskattning, Skattefördelar, Förenklade regler, Ägare och anställda, Gränsdragning mellan lön och utdelning, Beskattning av utdelning, Skatteplanering, Företagsbeskattning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Allmänt om aktieutdelning
  • Definition av FÅAB
  • Förenklingsregeln

Delmoment

0. Introduktion till kursen Utdelning i fåmansaktiebolag - Förenklingsregeln

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 14 minuter)

1. Allmänt om aktieutdelningProva!

I delmomentet berör Benny allmänna aspekter om aktieutdelning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 14 minuter)

2. Definition av FÅAB

I delmomentet förklarar Benny definitionen av FÅAB.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 14 minuter)

3. Förenklingsregeln

I det avslutande delmomentet berör Benny förenklingsregeln.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 14 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Utdelning i fåmansaktiebolag - Förenklingsregeln och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Utdelning i fåmansaktiebolag - Förenklingsregeln måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Utdelning i fåmansaktiebolag - Förenklingsregeln 757 1 1400 Lägg i varukorg

Kontakt