Utveckla självledarskapet - Utbildning online

Utveckla självledarskapet - Utbildning online

Ledarskap | Personlig utveckling | 2 timmar och 30 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om vikten av självledarskap och hur du kan utveckla det. Få tips och verktyg för att bli en bättre ledare för dig själv. Börja din utbildning online idag.

Detta är Bengt Kallenbergs Framgångsacceleratorn.

Ett välutvecklat självledarskap, vad är det och vad kan det ge?

För en individ innebär det att ha en god självkännedom som bas, att ha en riktning och veta vad som är viktigast, att kunna prioritera tid och energi efter det. Det handlar också om självdisciplin, att kunna hantera hinder och motgångar och att styra sitt beteende så du inte är reaktiv.

Vad kan självledarskap innebära för en organisation? I en organisation som utvecklat självledarskapet vet alla vad de ska göra och tar ansvar för att lösa uppkomna problem och skaffa sig den kompetens de behöver. Målen är tydliga och kända och alla kan då prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast. Ledarna använder sig i hög utsträckning av delegering, coachning och ett styrkebaserat ledarskap. Det bygger självförtroende, trygghet och delaktighet. Hela organisationen blir mer effektiv.

Det är viktigt att alla kan orientera sig i terrängen, vet vilka mål och strategier som gäller, samt känner till sina egna mål och sin riktning för att kunna fatta bra beslut. Var och en behöver vara eller bli en bra självledare. Men hur utvecklas självledarskap? Det är här utbildningen kommer in! Den fungerar som ett utvecklingsprogram att arbeta med på egen hand eller i grupp. Utbildningen består av 10 områden som bidrar till att utveckla ditt eller ert självledarskap, bland annat genom interaktivt övningsmaterial.

Relevanta nyckelord: Personligt ledarskap, Coachning, Kommunikation, Arbetsmiljö, Teamarbete, Motivation, Konflikthantering, Feedback

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Vision, kompassriktning och intentioner
 • Meningsfulla mål
 • Skapa goda vanor och rutiner för framgång
 • Bygga självförtroende och tillit
 • Hantera hinder, motgångar och rädslor
 • Upprätta en handlingsplan
 • Självreflektion
 • Påverka beteende och attityd
 • Samtalsfärdigheter som är viktiga för gott samarbete
 • Vanliga misstag, fallgropar och tankevurpor
 • Använd och utveckla styrkor
 • Tips för att få rätt saker gjorda

Delmoment

0. Introduktion till kursen Utveckla självledarskapet

Utbildare Bengt Kallenberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF om självledarskap.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

1. Kapitel 1 - Din vision och dina livsintentioner

I delmomentet berör Bengt visioner och livsintentioner.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

2. Kapitel 1 - Ditt önskade läge

I delmomentet tar Bengt upp områden som du kan vilja utveckla i ditt liv.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

3. Kapitel 1 - Livsintentioner

I delmomentet berör Bengt livsintentioner - vad du vill med ditt liv. Under extramaterial finner du utbildarens PDF om livsintentioner.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

4. Kapitel 1 - HusetProva!

I delmomentet går Bengt igenom modellen huset och dess komponenter.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

5. Kapitel 2 - Meningsfulla mål

I delmomentet berör Bengt målsättning.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

6. Kapitel 2 - Sätta mål, men vilka?

I delmomentet lyfter Bengt frågan vilka mål som kan sättas. Under extramaterial finner du utbildarens PDF om målsättning.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

7. Kapitel 2 - Mål som inte går att mäta

I delmomentet förklarar Bengt att alla mål inte är mätbara.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

8. Kapitel 3 - Goda vanor och rutiner

I delmomentet tar Bengt upp hur du kan skapa goda vanor och rutiner. Under extramaterial finner du utbildarens PDF om vanor och rutiner.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

9. Kapitel 3 - De framgångsrikas vanor

I delmomentet berättar Bengt om framgångsrika personers gemensamma vanor.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

10. Kapitel 4 - Bygga självförtroende

I delmomentet berör Bengt hur du kan bygga upp självförtroende och tillit. Under extramaterial finner du utbildarens PDF om att bygga självförtroende.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

11. Kapitel 4 - Självförtroende och tillit

I delmomentet går Bengt igenom områden som ökar självförtroende och tillit.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

12. Kapitel 4 - Övning: utveckla dig genom reflektion

I delmomentet delar Bengt med sig av en reflektionsövning.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

13. Kapitel 5 - Hantera hinder och motgångar

I delmomentet ger Bengt råd avseende att hantera hinder och motgångar. Under extramaterial finner du utbildarens PDF om att hantera hinder och motgångar.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

14. Kapitel 5 - Olika typer av rädslor

I delmomentet berör Bengt olika typer av rädslor.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

15. Kapitel 5 - Hantera hinder och rädslor

I delmomentet ger Bengt råd avseende att hantera hinder och rädslor.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

16. Kapitel 6 - Handlingsplan

I delmomentet går Bengt igenom hur du kan skapa en handlingsplan som får rätt saker att hända. Under extramaterial finner du utbildarens PDF om att upprätta en handlingsplan.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

17. Kapitel 6 - Tips för att få rätt saker gjorda

I delmomentet delar Bengt med sig av tips för att få rätt saker gjorda.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

18. Kapitel 6 - Fler tips för att få rätt saker gjorda

I delmomentet ger Bengt ytterligare tips för att få rätt saker gjorda.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

19. Kapitel 7 - Beteende och påverkan

I delmomentet går Bengt igenom hur ansvar för beteende och attityd påverkar omgivningen. Under extramaterial finner du utbildarens PDF om effektivt samarbete.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

20. Kapitel 7 - Att bli bättre - 10 000-timmarsteorin

I delmomentet går Bengt igenom 10 000-timmarsteorin.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

21. Kapitel 8 - Samtalsfärdigheter

I delmomentet berör Bengt samtalsfärdigheter och god interaktion med omgivningen. Under extramaterial finner du utbildarens PDF om samtalsfärdigheter.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

22. Kapitel 8 - Olika samtalsfärdigheter

I delmomentet tar Bengt upp olika samtalsfärdigheter och vikten av ett öppet synsätt för att förstå andra människors verklighetsuppfattning.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

23. Kapitel 8 - Samtalsfärdigheter - feedback

I delmomentet går Bengt igenom vikten av att ge feedback på rätt sätt.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

24. Kapitel 8 - Samtalsfärdigheter - gränser

I delmomentet förklarar Bengt hur du sätter gränser gentemot andra människor.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

25. Kapitel 9 - Misstag som smarta människor gör

I delmomentet berättar Bengt om vanligt förekommande misstag som smarta personer gör. Under extramaterial finner du utbildarens PDF om misstag som smarta människor gör.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

26. Kapitel 9 - Vanliga misstag, fallgropar och tankevurpor

I delmomentet går Bengt igenom vanligt förekommande misstag, fallgropar och tankevurpor.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

27. Kapitel 9 - Fler misstag, fallgropar och tankevurpor

I delmomentet tar Bengt upp fler misstag, fallgropar och tankevurpor.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

28. Kapitel 9 - Karriärfällan - ta första bästa erbjudande

I delmomentet förklarar Bengt vad karriärfällan innebär.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

29. Kapitel 10 - Använda och utveckla talanger och styrkor på bästa sätt

I delmomentet går Bengt igenom hur du klarlägger dina talanger och styrkor samt hur du kan använda och utveckla dessa.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

30. Kapitel 10 - Hur veta vilka talanger jag har?

I delmomentet tar Bengt upp frågan hur du kan identifiera dina talanger och styrkor. Under extramaterial finner du utbildarens PDF om att identifiera, använda och utveckla talanger och styrkor på bästa sätt.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

31. Kapitel 10 - Avslutning

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Bengt Kallenberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Utveckla självledarskapet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Utveckla självledarskapet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Utveckla självledarskapet 873 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt