Sorgebearbetning - Grundkurs

Sorgebearbetning - Grundkurs

Äldreomsorg | Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Kommunikation | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg | 51 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här utbildningen riktar sig till dig som i ditt yrke möter människor i sorg. Utbildningen berör exempel på förluster och omvälvande förändringar som kan framkalla sorg och hur sorgereaktioner vanligtvis kan yttra sig. Vidare förklarar utbildningen skillnaden mellan att ge tröst och att ge stöd och vad du bör vara medveten om vid bemötande av människor i sorg, oavsett var i sorgebearbetningen de befinner sig. Utbildningen tar även upp exempel på tillfälliga lättnader och betydelsen av känslomässig kommunikation för att kunna bearbeta sorgen.

Innehåll

  • Unika definitioner av sorg
  • Förluster som kan åsamka sorg
  • Vanligt förekommande sorgereaktioner
  • Att ge rätt stöd
  • Tröstande kommentarer och skillnaden mellan tröst och stöd
  • Tillfälliga lättnader i sorgen
  • Känslomässig kommunikation
  • Att bemöta en människa i sorg
  • Att bli ett tryggt stöd i sorgen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Sorgebearbetning - Grundkurs

Utbildare Mio Rubin presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

1. Två definitioner av sorg

I delmomentet förklarar Mio hur sorg kan definieras på olika sätt.

Utbildare: Mio Rubin
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

2. Exempel på förluster

I delmomentet delar Mio med sig av exempel på förluster som kan åsamka sorg.

Utbildare: Mio Rubin
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

3. Vanliga sorgereaktioner

I delmomentet förklarar Mio hur människor vanligtvis kan reagera vid sorg.

Utbildare: Mio Rubin
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

4. Varför stöd är viktigt

I delmomentet förklarar Mio varför det är viktigt att ge rätt stöd till sörjande.

Utbildare: Mio Rubin
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

5. Tröstande kommentarer och hur du skiljer tröst från stödProva!

I delmomentet poängterar Mio hur viktigt det är att förstå skillnaden mellan tröst och stöd och hur du gör för att bemöta sorgen på rätt sätt.

Utbildare: Mio Rubin
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

6. Tillfälliga lättnader i sorgen

I delmomentet berättar Mio om tillfälliga lättnader i sorgen som många väljer att ta till.

Utbildare: Mio Rubin
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

7. Känslomässig kommunikation

I delmomentet går Mio in på vikten av att förmedla det som du känner och vill ha sagt.

Utbildare: Mio Rubin
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

8. Att möta sörjande

I delmomentet delar Mio med sig av tips på vad du kan tänka på vid bemötande av sörjande människor.

Utbildare: Mio Rubin
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av tips kring hur du blir ett tryggt stöd i sorgen.

Utbildare: Mio Rubin
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Sorgebearbetning - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Sorgebearbetning - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Sorgebearbetning - Grundkurs 416 1 1200.0 Lägg i varukorg

Kontakt