Videomöten i Zoom - Utbildning online

Videomöten i Zoom - Utbildning online

Data och IT | Kommunikation | 43 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om videomöten i Zoom med vår utbildning online. Bli en proffs på att använda videokommunikation.

Med mötestjänsten Zoom kommer du snabbt igång med videomöten. Utan krångliga förberedelser kan du möta dina kollegor, även när ni är geografiskt utspridda. Den här utbildningen visar hur du startar, schemalägger och bjuder in till videomöten med Zoom. Du får även se hur du delar din skärm, använder en virtuell whiteboard och spelar in möten.

Zoom finns till alla vanliga plattformar på dator, mobil och surfplatta.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller programvaran. Du behöver ha Zoom installerat på din enhet.

Relevanta nyckelord: Virtuella rum, Säkerhet, Funktioner för deltagare, Insamlingsfunktioner, Skärmdelning, Chattrum, Användarvänlighet, Anpassningsmöjligheter

Uppdaterad/Granskad: 2023-12-01

Innehåll

  • Förberedelser
  • Starta ett möte och bjud in deltagare
  • Under mötets gång
  • Schemalägg ett möte

Delmoment

0. Introduktion till kursen Videomöten i Zoom

Utbildare Anders Jensen presenterar kursens innehåll och upplägg samt förklarar syftet med Zoom och videomöten. Under extramaterial finner du en lathund för visningslägen i Zoom.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

1. Förberedelser: Vad behöver du ha?

I delmomentet går Anders igenom förberedelser.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

2. Förberedelser: Skapa ett konto på zoom.us

I delmomentet visar Anders hur du skapar ett konto.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

3. Förberedelser: Ladda hem Zoom-appen

I delmomentet visar Anders hur du laddar ner Zoom-appen.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

4. Förberedelser: Kort om det personliga mötesrummetProva!

I delmomentet berör Anders det personliga mötesrummet.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

5. Starta ett möte och bjud in deltagare: Snabbstarta ett möte

I delmomentet visar Anders hur du snabbstartar ett möte.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

6. Starta ett möte och bjud in deltagare: Testa att ljudet fungerar

I delmomentet visar Anders hur du testar att ljudet fungerar.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

7. Starta ett möte och bjud in deltagare: Bjud in mötesdeltagare

I delmomentet visar Anders hur du bjuder in mötesdeltagare.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

8. Starta ett möte och bjud in deltagare: Från den inbjudnas perspektiv

I delmomentet visar Anders Zoom från den inbjudna personens perspektiv.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

9. Under mötets gång: Gränssnitt och knappar

I delmomentet berör Anders gränssnitt och knappar.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

10. Under mötets gång - Säkerhetsinställningar under mötet

Via security-knappen kan du styra vad som ska var tillåtet för mötets deltagare.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

11. Under mötets gång - Deltagarlistan

Via knappen Participants kan du se vilka deltagare som är med på mötet. Är du mötesledare har du lite extra makt över de övriga deltagarna.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

12. Under mötets gång - Chatt-funktionen

I chatten kan du i normalfallet skicka publika och privata meddelanden. Du kan också ha möjligheten att dela en fil, beroende på vilka säkerhetsinställningar som gäller.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

13. Under mötets gång - Dela din skärm

Dela hela din skärm eller ett enskilt program när du vill visa övriga deltagare någonting.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

14. Under mötets gång - Spela in ett möte

Spela in mötet för att dela till de som inte kunde närvara eller för att påminna dig själv.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

15. Under mötets gång - Reaktioner och handuppräckning

Använd knappen Reaktioner när du vill kommunicera med symboler och emojis. Det är också här du hittar handuppräckning.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

16. Inställningar för schemalagda möten

Välj rätt inställningar när du schemalägger framtida möten från Zoom-appen.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

17. Schemalägg ett möte - Exempel i Google Calendar

Så här kan det se ut när Zoom har kopplats till Google Calendar.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

18. Schemalägg ett möte - Extra mötesinställningar

Placera deltagarna i ett väntrum eller låt dem ansluta direkt.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

19. Avslutning - Hitta rätt inställningar

Vissa inställningar finns i appen, andra på webben. Så här hittar du rätt.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Videomöten i Zoom och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Videomöten i Zoom måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Videomöten i Zoom 808 1 1185 Lägg i varukorg

Kontakt