Virtuella möten

Virtuella möten

Data och IT | Mötesteknik | 46 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vänligen observera att utbildningen utgår ur sortimentet inom kort. Fullfölj påbörjad utbildning samt spara och skriv ut utbildningsdiplom och utbildningsspecifikation innan dess.

Ta gärna del av den nya versionen Digitala möten.

Virtuella möten är en utbildning med fokus på att skapa möten som ger effekt - möten med balans mellan effektivitet och hög energi. Du får ta del av många konkreta tips på vad du kan förbereda innan mötet, vad du bör göra under mötet samt vad du bör tänka på avseende olika tekniska lösningar såsom telefonsamtal, videosamtal och webbseminarium. Du får även utföra egna övningar kopplat till din verksamhet, för att implementera råden direkt i din vardag.

Fortsätt gärna med utbildningen Diplomerad mötesledare.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Innehåll

  • Fördelar med virtuella möten
  • Fakta om möten
  • Balansen mellan effektivitet och hög energi
  • Mötesförberedelser
  • Den moderna lägerelden - att få tekniken att fungera
  • Tips att utföra under mötet
  • Tips för möten via telefon, video och webbseminarium
  • Att sätta spelregler för mötet

Delmoment

0. Introduktion till Virtuella möten

Utbildare Antoni Lacinai presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

1. Varför virtuella möten?

I delmomentet förklarar Antoni vilka fördelar som finns med virtuella möten.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

2. MötesfaktaProva!

I delmomentet delar Antoni med sig av fakta om möten.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

3. Tips före mötet

I delmomentet ger Antoni fem tips på förberedelser inför mötet.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

4. Har du koll på tekniken?

I delmomentet berör Antoni mötesteknologi.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

5. Tips för under mötet

I delmomentet ger Antoni tips på vad du kan göra under mötets gång.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

6. Fler tips för under mötet

I delmomentet delar Antoni med sig av ytterligare tips.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

7. Tips per teknisk lösning

I delmomentet går Antoni igenom tips för möten via telefon, video och inspelningsbara webbseminarium.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

8. Sätt era spelregler

I delmomentet rekommenderar Antoni att ni sätter egna spelregler i organisationen.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

9. Summering av kursen

I delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

10. Bonusdel - år 2027

I delmomentet bjuder Antoni på en bonusdel om framtidens möten.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Virtuella möten och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Virtuella möten måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Virtuella möten 555 1 1450.0 Lägg i varukorg

Kontakt