Yrkessvenska - Grundkurs - Utbildning online

Yrkessvenska - Grundkurs - Utbildning online

Arbetsmarknad | Kommunikation | 1 timme och 52 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig grunderna i yrkessvenska med vår kompletta grundkurs online. Förbättra dina kunskaper och ta din karriär till nästa nivå idag.

Yrkessvenska - Grundkurs är en utbildning för dig som är ny i Sverige och som vill lära dig hur det fungerar på svenska arbetsplatser. Kursen lär dig sociala koder och det svenska språk som används på arbetsplatser och i samband med att du söker arbete i Sverige. Du får lära dig hur svenska arbetsplatser är organiserade, hur saker bestäms och hur svenskar pratar med varandra på arbetet.

Utbildningen passar både dig som behöver lära dig grunder i svenska språket och dig som redan arbetar i Sverige.

Relevanta nyckelord: Svenska som andraspråk, Arbetsplatskommunikation, Terminologi, Ordförråd, Grammatik, Uttalsövningar, Skrivövningar, Muntlig kommunikation

Uppdaterad/Granskad: 2023

Innehåll

 • Uttalsregler
 • Presentationsfraser
 • Telefonsamtal
 • Att tacka i olika sammanhang
 • Att prata om väder
 • Samtalssvenska
 • Anställningsintervju - Att förbereda sig
 • Anställningsintervju - Frågor att kunna svara på
 • Fikarummet
 • Personalmöten
 • Platta organisationer och ledarskap i Sverige
 • Medarbetarsamtal och återkoppling från chef

Delmoment

0. Introduktion till kursen Yrkessvenska - Grundkurs

Utbildare Ann-Margret Tengblad presenterar kursens innehåll, upplägg och bakgrund. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

1. Introduktion till Uttal

I delmomentet ger Ann-Margret en kort introduktion till Uttal.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

2. Uttal del 1

I delmomentet går Ann-Margret igenom uttal.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

3. Uttal del 2

I delmomentet går Ann-Margret igenom uttal.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

4. Uttal del 3

I delmomentet går Ann-Margret igenom uttal.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

5. Uttal del 4

I delmomentet går Ann-Margret igenom uttal.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

6. Uttal del 5

I delmomentet går Ann-Margret igenom uttal.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

7. Uttal del 6

I delmomentet går Ann-Margret igenom uttal.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

8. Uttal del 7

I delmomentet går Ann-Margret igenom uttal.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

9. Introduktion till Nybörjarfraser

I delmomentet ger Ann-Margret en kort introduktion till Nybörjarfraser.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

10. Nybörjarfraser del 1 - Frågor, svar och tackfraser

I delmomentet går Ann-Margret igenom några vanligt förekommande frågor, svar och tackfraser.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

11. Nybörjarfraser del 2 - Väder

I delmomentet går Ann-Margret igenom hur vi talar om vädret.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

12. Nybörjarfraser del 3 - Hälsningsfraser

I delmomentet går Ann-Margret igenom vanliga hälsningsfraser.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

13. Nybörjarfraser - Telefonfraser

I delmomentet går Ann-Margret igenom fraser som vi kan använda när vi talar i telefon.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

14. Nybörjarfraser del 5 - SmåpratProva!

I delmomentet ger Ann-Margret exempel på användbart småprat.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

15. Introduktion till Anställningsintervju

I delmomentet ger Ann-Margret en kort introduktion till Anställningsintervju.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

16. Anställningsintervju del 1

I delmomentet går Ann-Margret igenom några av de vanligaste frågorna vid en anställningsintervju.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

17. Anställningsintervju del 2

I delmomentet fortsätter Ann-Margret med att gå igenom frågor som kan ställas vid en anställningsintervju.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

18. Anställningsintervju del 3

I delmomentet går Ann-Margret igenom ytterligare frågor som kan ställas vid en anställningsintervju.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

19. Introduktion till Generell yrkessvenska

I delmomentet ger Ann-Margret en kort introduktion till Generell yrkessvenska.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

20. I fikarummet

I delmomentet förklarar Ann-Margret kulturen i fikarummet.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

21. Dagordning på personalmöte

I delmomentet ger Ann-Margret ett exempel på en dagordning.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

22. Personalmöten del 1

I delmomentet går Ann-Margret igenom hur personalmöten går till.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

23. Personalmöten del 2

I delmomentet går Ann-Margret igenom hur personalmöten går till.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

24. Personalmöten del 3

I delmomentet går Ann-Margret igenom hur personalmöten går till.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

25. Personalmöten del 4

I delmomentet går Ann-Margret igenom hur personalmöten går till.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

26. Platta organisationer och ledarskap

I delmomentet förklarar Ann-Margret den svenska modellen med platta organisationer.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

27. Medarbetarsamtal del 1

I delmomentet förklarar Ann-Margret hur medarbetarsamtal går till.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

28. Medarbetarsamtal del 2

I delmomentet förklarar Ann-Margret hur medarbetarsamtal går till.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

29. Medarbetarsamtal del 3

I delmomentet förklarar Ann-Margret hur medarbetarsamtal går till.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

30. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Yrkessvenska - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Yrkessvenska - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Yrkessvenska - Grundkurs 479 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt