Utbildning inom entreprenörskap

Utbildning inom entreprenörskap

Kan du få mer entreprenörskap i dig genom en utbildning? Absolut! Vissa säger att de bara är entreprenörer, men vi menar att alla kan skaffa sig entreprenörskap och få ett entreprenöriellt mindset. Ta del av våra utbildningar och lägg grunden för att ert företag ska få en grund av entreprenörskap.

Entreprenörskap och intraprenörskap

Entreprenörskap handlar i mångt och mycket om innovationsförmåga, nytänkande och driv. Diplomas utbildningar bidrar till att skapa rätt förutsättningar för att själv bli mer entreprenöriell och för att din organisation ska uppmuntra till och ta tillvara på det entreprenörskap som finns inom organisationen. Organisationens ledarskap är självklart avgörande för hur entreprenöriellt ett företag kan bli och många behöver hjälp med att utveckla sitt ledarskap i rätt riktning. Intraprenörskap är en form av entreprenörskap som passar stora organisationer som vill öka lönsamheten genom innovationskraften. Kursen om intraprenörskap innehåller bland annat:

  • Former av entreprenörskap som fungerar i stora företag
  • Vad intraprenörskap löser för utmaningar för företag
  • Praktiskt intraprenörskap och innovationsskapande
  • Modeller och verktyg för intraprenörskap
  • Skapa en affärsmässigt högpresterande organisation

Entreprenörskap och ledarskap

Entreprenörskap handlar också mycket om mjuka värden i en organisation. Genom övningar, verktyg och reflektion driver utbildningarna både personer och organisationer i en entreprenöriell riktning. Denna kurs tar bland annat upp:

  • Vad är entreprenörskap?
  • Att arbeta med entreprenöriellt mindset
  • Självledarskap, värderingar, motivation, drivkrafter

Vilka utbildar i entreprenörskap?

Diploma använder sig av de bästa utbildarna på marknaden. Det är personer som antingen själva har stor erfarenhet av entreprenörskap eller som på något annat sätt, till exempel genom forskning, har gedigna kunskaper och delar med sig av resultat och lärdomar kring entreprenörskap. Det gör att det blir en bra blandning för att du ska kunna ta med dig alla typer av kunskaper kring entreprenörskap och applicera det i ditt liv. Alla våra lärare är även duktiga i sitt sätt att leverera sitt budskap. De är vana föredragshållare och lärare, enda skillnaden är att de här gör sitt budskap tillgängligt digitalt. Diplomas tekniska team ser till att tekniken är en tillgång och inte skapar en distans till lärarna.

Blended Learning i entreprenörskap

Diploma samlar inte bara riktigt duktiga föreläsare, vi använder oss också av den bästa tekniken för att få det bästa av två världar, den fysiska och den digitala, vi kallar det Blended Learning. Läraren är i fokus och tekniken levererar utbildningen i entreprenörskap på ett sätt som gör att du kan delta i utbildningen när det passar dig. Du behöver inte passa några tider eller anpassa ditt liv efter utbildningen som du vill gå, utbildningen anpassar sig efter dig. Det betyder att du kan gå utbildningen när du vill och var du vill. Du tar med lätthet del av innehållet genom din dator, surfplatta eller mobil.

Du kan också gå tillbaka i utbildningen och gå igenom valda delar igen, till exempel när du är i färd med att ge dig på en utmaning och behöver coachning. Då kan du använda de nya kunskaperna direkt i arbetet, vilket inte enbart medför att du kommer ihåg kunskaperna bättre i det långa loppet, utan det går också snabbare att nå affärsmässiga mål eftersom kunskaperna omgående omsätts i praktiken.

Diploma – utbildningsleverantör av entreprenörskap

Att använda sig av sina nya kunskaper direkt gör att du kommer ihåg 90 % av det som du har lärt dig två veckor efter utbildningen. Det är betydligt mer än om du inte har använt kunskaperna i praktiken. Därför förespråkar Diploma den så kallade 70:20:10-metoden, där 70 står för andelen av lärandet som ska göras på arbetsplatsen när vi tar oss an nya saker och uppgifter. 20 är andelen lärande som ska komma från samtal med andra och reflektion. De sista 10 är andelen som ska komma från utbildningar. Därför har Diploma gjort utbildningar tillgängliga digitalt, för att göra det lätt för många att utbilda sig till ett rimligt pris. Priset blir då inte ett hinder för att du ska kunna få nya kunskaper i entreprenörskap genom en utbildning. Än bättre är Diplomas erbjudande om att ta del av hela utbildningskatalogen under ett helt år. Då kan du gå hur många utbildningar du vill och göra det helt i din egen takt.

Diploma är en del av Diploma Group och vårt mål är att leverera utbildning med hög kvalitet genom den senaste tekniken. Vi har en stor utbildningskatalog som ni dels kan få tillgång till genom vårt Premium-erbjudande, dels kan vi skräddarsy en portal för era medarbetare. Portalen följer då er grafiska profil och fylls med de utbildningar som passar era medarbetare. Hör av er till oss så hjälper vi er att utbilda era medarbetare!