Utbildning inom förändringsledning

Förändringsledning – digital utbildning

Står er organisation inför stora förändringar? Är du ansvarig för att se till att få med medarbetarna på tåget och bibehålla prestationerna och motivationen? Förändringsledning är inte ett lätt område och det krävs en hel del förståelse och effektiv kommunikation för att få alla pusselbitarna på plats.

Olika typer av förändringsledning

Det sägs att av alla förändringsarbeten som görs i organisationer misslyckas till 70 %. Det är en ohyggligt hög andel, men det säger också något om hur svårt det är att förändra   och hur svårt förändringsledning kan vara. Vissa organisationer förändras kontinuerligt och den som har en ledarroll i en sådan organisation är ständigt i färd med förändringsledning. Det är dock vanligare att det händer någon gång då och då, kanske endast en gång under en persons tid som chef, vilket gör det hela mycket svårare. Vissa medarbetare tycks inte lägga så mycket energi på förändringar utan anpassar sig och följer de nya riktlinjerna och målen, medan det för andra kan vara riktigt jobbigt och uppslitande med förändringar. För att upprätthålla motivationen, ha ett fortsatt högt engagemang och full effekt på verksamheten krävs det en effektiv och trygg förändringsledning.

Kommunikation vid förändringsledning

Bland de viktigaste delarna i förändringsledning är kommunikation. En effektiv kommunikation kan avvärja motstånd, hålla engagemanget uppe och vara avgörande för hur resultatet av förändringen blir. Du måste kunna leverera tydliga målbilder, hantera att kommunicera svåra budskap och motivera medarbetarna att behålla förtroendet för organisationen. Ofta har du bara din kommunikativa förmåga att luta dig mot inom förändringsledning och det är därför viktigt att du har arbetat med och förfinat förmågan.

Lärdomar inom förändringsledning

Kurserna inom förändringsledning och förändringsarbete tar bland annat upp:

  • Strategier, verksamhetsplanering och riktning
  • Hantering av medarbetares reaktioner
  • Hur du kommunicerar svåra budskap, hanterar svåra samtal och feedback
  • Skapa trygghet, motivation och ett tydligt mål
  • Hantera oväntade händelser och anpassa organisationen utifrån förändringens olika faser
  • Kunden och deras upplevelser av förändringen

Och mycket, mycket mer, för det finns oändligt många varianter och aspekter av förändringsarbeten, organisationer i förändring och förändringsledning. Det betyder att det också finns en hel del olika infallsvinklar på området förändringsledning. Diploma har därför, i sin gedigna utbildningskatalog, ett flertal olika kurser som tar upp förändringsledning och som vänder och vrider på vad som händer i en organisation som genomgår en stor förändring. Vill du ta del av mer än bara en kurs inom ämnet föreslår vi att du satsar på vårt Premium-erbjudande som är en möjlighet att ta del av alla kurser inom förändringsledning. Det är till och med så att Premium-erbjudandet gör att du får tillgång till hela Diplomas utbildningskatalog i ett helt år. Du har med andra ord alla möjligheter att ta till dig allt inom förändringsledning och se till att du är väl förberedd när organisationen påbörjar sin resa.

Förändringsledning med Blended Learning

Det fina med de digitala utbildningar som Diploma tillhandahåller är att de kombinerar det bästa av två världar. Vi ser till att bibehålla läraren i fokus, precis som när du går vilken kurs som helst, samtidigt som vi använder den senaste tekniken för att tillhandahålla utbildningar som du kan ta del av när det passar dig, på den plats som passar dig. Du genomför enkelt Diplomas kurser via din dator, surfplatta eller mobil, vilket gör att du kan passa på att ta del av kurserna vart du än är.

Det betyder också att du kan gå kurserna när du behöver dem. När du står inför ett nytt kapitel i din förändringsledning kan du ta del av kursinnehållet som passar just den utmaning som du har. Antingen kan du anpassa kursen utifrån när du behöver kunskaperna i förändringsledning eller enkelt ta del av innehållet igen. Det sägs att om du använder dig av nyvunna kunskaper omgående kommer du ihåg 90 % av dem efter två veckor. Det är mycket mer än om du bara lär dig något i teorin. Det betyder att om du tar del av våra kurser inom förändringsledning när du faktiskt står inför det i ditt arbetsliv kommer du ha större chanser att minnas det och använda kunskaperna igen.

Förändringsledning med nya kunskaper

Vill du att dina medarbetare också ska ta del av nya kunskaper nu när organisationen står inför stora förändringar? Då är vårt personalverktyg något du ska ta dig en titt på. Erbjud dina medarbetare att få nya kunskaper genom våra många utbildningar och följ upp hur det går genom verktyget, ett kvitto på att personalen tar till sig de nya kunskaper som krävs i en organisation i förändring.