Kommunikationsutbildning

Kommunikationsutbildning online

Kommunikation är en nyckel till det mesta i livet, oavsett om det handlar om relationer i privat- eller yrkeslivet. Alla kan med andra ord behöva utveckla sin kommunikation och ett enkelt sätt att ta del av en utbildning är att göra det online via din dator, surfplatta eller mobil. Diploma har ett stort utbud av utbildning inom kommunikation, på olika nivåer och med olika fokus.

Effektiv kommunikation – utbildning som passar många

En av våra populära utbildningar  heter Effektiv kommunikation. Utbildningen fokuserar på att förbättra din kommunikationsförmåga, din förmåga att nå fram i din kommunikation och att förbättra samspelet med andra. Utbildningen ger dig verktyg för att bli mer medveten om dig själv, vad som påverkar dig och hur det i sin tur påverkar ditt sätt att kommunicera. Det är en utbildning  som passar såväl ledare som medarbetare med resultat som:

  • Bättre samarbeten
  • Starkare relationer
  • Smidigare och mer effektiv arbetssituation

Retorik – ett område inom utbildning i kommunikation

Retorik har blivit allt mer populärt och många vill lära sig mer om konsten att övertyga, som retoriken ofta beskrivs som. I grunden handlar även det om effektiv kommunikation och om att föra fram sitt budskap på ett sätt så att mottagaren förstår och tar till sig innebörden. Inom området retorik finns hos Diploma grundkurser som har en bred målgrupp och andra utbildningar som riktar in sig på till exempel säljare eller chefer och ledare. En utbildning i kommunikation i form av retorik förbättrar ditt sätt att kommunicera, presentera och föra fram ditt budskap

Krishantering – utbildning i kommunikation i kris

Många organisationer kommer någon gång att befinna sig i en situation när det är nödvändigt att kommunicera i svåra tider. Kommunikation är en väsentlig del av att hantera en kris, både internt och externt. En utbildning i denna typ av kommunikation kan med andra ord vara en mycket god investering. Diploma har kommunikationsutbildningar som förbereder er så att ni kan hantera kriser på ett säkert och tryggt sätt, skapa bra relationer till media och hantera akuta situationer.

Andra utbildningar i kommunikation

Diploma har fler utbildningar i kommunikation, ett urval är:

  • Coachande ledarskap
  • Hållbar kommunikation – chefsutbildning
  • Klagomålshantering
  • Kommunikation mellan unga och vuxna
  • Medveten kommunikation för säljare
  • PR – grundkurs

Det finns med andra ord utbildningar i kommunikation för både yrkes- och privatlivet. Vill du ta del av mer än en utbildning finns alternativet Premium som ger dig tillgång till hela Diplomas utbildningskatalog i ett år. Du kan då gå obegränsat antal utbildningar under året och även ta del av samma kurs flera gånger om du behöver repetera något.

Kommunikationsutbildning med Blended Learning

Diploma tror på så kallad Blended Learning, som är en effektiv kombination av den fysiska och digitala världen. Det betyder att vi sätter läraren i fokus och alltid väljer ut lärare som har stor kunskap i ämnet och som kan leverera sitt budskap på ett sätt som gör att du som går kursen förstår och tar till dig de nya kunskaperna. Samtidigt använder vi oss av den senaste tekniken för att göra utbildningarna i kommunikation tillgängliga för många. Det blir det bästa av två världar, förtroendet för en kunnig lärare och användningen av den tillgängliga tekniken.

Tekniken gör det också möjligt att ta del av utbildningarna i kommunikation när det passar dig. Du kan med andra ord fortbilda dig när du sitter på tåget eller på bussen eller i väntan på ett möte. Du väljer när du ska ta till dig kunskapen och du kan göra det när det passar dig. Det betyder att du kan lära dig något i teorin som du vet att du inom kort behöver praktisera i ditt yrkesliv. Kombinationen att lära dig något och strax efter utöva det gör att du kommer ihåg det långt senare än om du bara tar till dig nya kunskaper utan att använda dig av dem.

Diploma – brett utbud av kommunikationsutbildning

Diploma har ett brett utbud av utbildningar inom kommunikation, vilket  betyder att det finns en utbildning för alla. Vill du som chef att du och dina medarbetare tillsammans ska ta del av utbildning i kommunikation kan du använda dig av vårt personalverktyg för att följa framstegen som dina medarbetare gör.

Vi kan också skapa en egen  portal till er för utbildningar i kommunikation, med er grafiska profil.  Tillsammans tar vi fram det innehåll som passar er. Därefter kan ni erbjuda era medarbetare de kurser som är viktiga i er vardag och samtidigt få ett kvitto på att kunskaperna tas tillvara genom personalverktyget.