Utbildning inom lagen om offentlig upphandling

LOU – Utbildning inom försäljning till offentlig sektor

LOU står för lagen om offentlig upphandling och är det som reglerar hur affärer med offentlig sektor ska gå till. Det är ett attraktivt område för många säljare att ge sig in i, men det är också ett snårigt område där det inte alltid är så lätt att göra rätt. Diploma erbjuder både kurser för dig som säljer till offentlig sektor och till dig som arbetar med inköp inom ramen för offentliga upphandlingar. För att LOU ska fungera riktigt bra och för att avtal ska kunna slutas krävs det kunskap och förståelse från båda håll.

Försäljning inom LOU

De flesta säljare kommer någon gång att vilja ge sig på försäljning mot den offentliga sektorn. Diploma har därför samlat några av Sveriges mest efterfrågade kurser i försäljning inom LOU. Kurserna tar bland annat upp vad LOU innebär, hur upphandlingar går till, vilka rättigheter du har som leverantör till offentlig sektor, juridiken kring LOU, hur du som chef kan arbeta för att bli en bättre leverantör inom LOU och mycket mer. Kurserna som Diploma har i sin utbildningskatalog hjälper dig i allt från att formulera ett vinnande budskap i ert förfrågningsunderlag till hur ett framgångsrikt bidteam arbetar.

Inköpare inom LOU

Området är inte bara snårigt för den som vill sälja till offentlig sektor. Det kan också vara svårt att sitta som köpare inom LOU. Därför har Diploma även en kurs som riktar sig till den andra sidan av affären, nämligen den som är köpare i de offentliga upphandlingarna och vill bli bättre på sitt jobb samt kunna sätta sig in i säljarens roll. Förståelse mellan parterna i en offentlig upphandling resulterar i bättre affärer och avtal, vilket alla vinner på. Det är med andra ord inte bara säljarna som måste göra sin hemläxa, även köpare inom LOU kan utvecklas och bli bättre. Kursen ger en inblick i hur det är att vara på den andra sidan för att öka förståelsen från köparens håll.

Fördelar med webbutbildning inom LOU

Det finns en mängd kurser att gå inom ämnet LOU, Diploma har digitaliserat de mest efterfrågade och spridda kurserna för att fler ska kunna ta del av dem. Det betyder att du kan ta del av några av Sveriges bästa utbildningar inom LOU via din dator, surfplatta eller mobil. Enklare än så kan det inte bli att lära sig något nytt och utvecklas!

Och det finns fler fördelar med en digital utbildning än att det är enkelt. Diploma förespråkar metoder som kallas för Blended Learning när du ska ta till dig nya kunskaper. Det betyder att vi har tagit fasta på att mixa det bästa från två världar, den fysiska och den digitala. Läraren är i fokus i våra utbildningar och det är viktigt att lärandet görs av en kunnig och engagerad person som med lätthet kan föra fram sitt budskap och göra det enkelt att ta till sig kunskapen. Digitaliseringen gör det möjligt att ta del av nya kunskaper var du än befinner dig och på den tid som passar dig. Det gör att vi kan erbjuda fler personer möjligheten att utvecklas. Kombinationen av fysiskt och digitalt ger bland annat fördelarna:

  • Det är lättare och snabbare att komma igång med utbildningarna
  • Nya kunskaper kan användas direkt i det egna arbetet
  • Affärsmässiga mål nås snabbare tack vare att de nya kunskaperna kan användas omgående

LOU enligt 70:20:10

Att kunna använda de nya kunskaperna i sitt arbete är grunden för att komma ihåg saker på längre sikt. Det har visat sig att om du praktiserar dina nyvunna kunskaper direkt kommer du ihåg 90 % av det som du har lärt dig. Det är långt mycket mer än om du inte skulle använda dig av det i praktiken. Därför tycker vi att det är viktigt att komma ihåg att inte bara lära sig något i teorin, utan även se till att tätt inpå använda sig av de nya kunskaperna. Diploma förespråkar 70:20:10-metoden, där 70 står för hur stor andel av nya kunskaper som du ska lära dig på jobbet. 20 står för hur stor andel av nyheter som ska komma från att prata med andra och reflektera själv. 10 står för andelen av nya kunskaper som ska komma från utbildningar. Det är bortkastat att lägga massa pengar på att gå dyra kurser inom LOU och sedan inte använda sig av kunskaperna inom en snar framtid. Det är att slänga bort sin tid. Med Diplomas kurser kan du lära dig något när du behöver det eller gå tillbaka till det avsnittet som tog upp uppgiften som du har framför sig och fräscha upp minnet precis innan du tar dig an den nya arbetsuppgiften. Det är effektivt och ett långsiktigt lärande.