Ditt nuläge och önskeläge - Utbildning online

Ditt nuläge och önskeläge - Utbildning online

Arbetsmarknad | 16 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en inblick i ditt nuvarande och framtida karriärläge. Lär dig mer om dina möjligheter och ta kontroll över din karriär med hjälp av den här utbildningen online.

I den här kursen får du möjlighet att kartlägga ditt nuläge och ditt önskeläge, för att du ska kunna utvärdera och prioritera i ditt jobbsökande.

Om du genomför kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Karriärresan del 1 - Kartläggning med karriärfokus:
https://diplomautbildning.se/utbildning/karriarresan-del-1-kartlaggning-med-karriarfokus

Relevanta nyckelord: Karriärplanering, självreflektion, personlig utveckling, målsättning, motivation, strategisk planering, självinsikt, framtidsspaning

Uppdaterad/Granskad: 2024-01-12

Innehåll

  • Nuläge och önskeläge
  • Livssituation
  • Jobbsökarsituation
  • Utvärdera och prioritera

Delmoment

1. Introduktion till Ditt nuläge och önskeläge

I delmomentet introducerar Jenny området om nulägesanalys och önskeläge.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 16 minuter)

2. Livssituation

I delmomentet går Jenny in på livssituationer. Under kursmaterial finner du en nulägesanalys över din livssituation.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 16 minuter)

3. Jobbsökarsituation

I delmomentet går Jenny in på jobbsökarsituationer. Under kursmaterial finner du en nulägesanalys över din jobbsökarsituation.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 16 minuter)

4. Utvärdera och prioritera

I delmomentet visar Jenny hur du kan gå till väga för att utvärdera och prioritera i ditt jobbsökande.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 16 minuter)

5. Sammanfattning av nulägesanalys och önskeläge

I delmomentet summerar Jenny området om nulägesanalys och önskeläge.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 16 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ditt nuläge och önskeläge och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ditt nuläge och önskeläge måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ditt nuläge och önskeläge 1039 1 260 Lägg i varukorg

Kontakt